Activiteiten

Golf Physiotherapy Association

PGA Holland Najaars Teaching & Coaching Conference 2020

 

 

 

 

 

dinsdag 13 oktober 2020

Zie voor programma: Opleiding-Scholing

Lezing 7e Post Olympisch Sportcongres

“Golf, Waar is de bewegingsketen verstoord?”
dr. Wim van Lier
22 september 2016
zie www.trauma.nl/7e-nvt-sportcongres-2016

NVT logo

 Fysiek beperkte golfers

4 S swing analyse model

Teneinde de expertise van de PGA golfprofessionals t.a.v. fysiek gehandicapte golfers te vergroten werd de cursus “Golf met een fysieke beperking” ontwikkeld en momenteel voor de 3e keer gegeven. Meer dan 50 golfprofessionals hebben zich hierdoor bekwaamd in de fysieke, psycho-sociale- en technische begeleiding van gehandicapte golfers.

Fysiek Junioren

Met het doel de jeugd te stimuleren om voorafgaand aan het slaan op de driving range en/of het spelen van de baan, zich fysiek voor te bereiden op een technisch juiste bewegingsuitvoering, werd in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) een serie warming-up oefeningen met het accent op een juiste lichaamshouding samengesteld.

Bekijk video →

Fysiek Senioren

Senioren A2 Definitief mail

Ook de fysieke begeleiding van senioren, in Nederland het overgrote deel van de golfers, kreeg aandacht door de ontwikkeling van de poster “Fysiek Senioren” en bijbehorende GoPro! filmpjes van de oefeningen.

In het vervolg hierop heeft de NGF heeft het programma “committed to senioren” opgesteld, waarin GPA golffysiotherapeuten in toenemende mate een rol kunnen spelen met de gemeenschappelijke ambitie om golfers van alle leeftijden zo lang mogelijk te laten deelnemen aan de golfsport.