Lid worden

Golf Physiotherapy Association

Aanmelden Golf Physiotherapy Association

Voorwaarden:

1. Houder van de certificaten GPA-1 (polair model) én GPA-2 (4 segmenten model).
2. Geregistreerd fysiotherapeut of osteopaat D.O. (BIG register).
3. Jaarlijks deelname aan minimaal één van de volgende activiteiten: week 11 PGA; contactdag GPA; nascholingsdag GPA.
4. Daadwerkelijk betrokken zijn bij golf-fysiotherapeutische activiteiten.

Het lidmaatschap wordt per jaar aangegaan van 1 maart van het lopende jaar tot 1 maart van het volgend jaar.
Er wordt niet stilzwijgend verlengd.

Rechten:
1. Het voeren van de toevoeging ‘PGA Holland erkend Golf-Fysiotherapeut’ of ‘PGA Holland erkend Osteopaat’.
2. Gratis bruikleen praktijkschild GPA/PGA op naam lid.
3. Gebruik logos GPA en afbeelding praktijkschild GPA/PGA ten behoeve van de eigen website.
4. Vermelding als lid GPA (naam, praktijknaam; adres; tel. nr.; emailadres; en websiteadres ) op www.gpaholland.nl.
(link vanaf website www.pgaholland.nl)
5. Jaarlijks gratis GPA/PGA bagtag.
6. Gratis deelname aan de jaarlijkse contactdag GPA Holland. (theoretisch/practisch dagdeel golffysiotherapie).
7. Deelname aan de jaarlijkse nascholingsdag GPA Holland. (theoretisch/practisch dagdeel golffysiotherapie + GPA golfkampioenschap).
8. Deelname aan de jaarlijkse golfconferentie (week 11) voor PGA-golfprofessionals van de PGA Holland.