Over ons

Golf Physiotherapy Association

Over ons

Netwerk van gespecialiseerde golf-fysiotherapeuten en golf-osteopaten.

Doelstelling: professionalisering van de fysieke begeleiding van golfers van elk niveau.

Missie:  Ontwikkelen van ‘Best Practices’, en waar mogelijk ‘Evidence Based’ oefen- en behandelprogramma’s door onderlinge samenwerking van de GPA leden.  De GPA streeft daarbij de nauwe samenwerking na met PGA teaching golfprofessionals. Door de naamgeving wordt deze nauwe samenwerking tussen beide organisaties benadrukt.

In de afgelopen jaren werden door dr. Wim van Lier (Golf Physiotherapie Associatie)  in samenwerking met drs. Ramon van Wingerden (Koninklijke Nederlandse Golf Federatie ) en Jim van Heuven van Staereling ( Professional Golfers Associatie Holland) diverse projecten met succes afgerond.

Projecten.

Fysiek beperkte golfers.

Om de expertise van de PGA golfprofessionals t.a.v. fysiek gehandicapte golfers te vergroten werd de cursus “Golf met een fysieke beperking” ontwikkeld en momenteel voor de 3e keer in successie gegeven. Meer dan 50 golfprofessionals hebben zich hierdoor inmiddels bekwaamd in de fysieke, psycho-sociale- en technische begeleiding van gehandicapte golfers.

Fysiek Junioren.

Met het doel de jeugd te stimuleren om voorafgaand aan het slaan op de driving range en/of het spelen van de baan, zich fysiek voor te bereiden op een technisch juiste bewegingsuitvoering, werd in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie een serie warming-up oefeningen met het accent op een juiste lichaamshouding samengesteld.

ZIE > http://www.golf.nl/themas/fit-en-gezond

Fysiek Senioren.

Ook de fysieke begeleiding van senioren, in Nederland het overgrote deel van de golfers, kreeg aandacht door de ontwikkeling van de poster “Fysiek Senioren” en bijbehorende GoPro! filmpjes van de oefeningen.

In het vervolg hierop heeft de Nederlande Golf Federatie het programma “committed to senioren” opgesteld, waarin GPA golffysiotherapeuten in toenemende mate een rol kunnen spelen met de gemeenschappelijke ambitie om golfers van alle leeftijden zo lang mogelijk te laten deelnemen aan de golfsport.

ZIE > http://www.golf.nl/themas/fit-en-gezond

Best Practices.

21 mei 2016
Golf met een fysieke beperking
Richard Beelen (GPA therapeut)/ Dirk Sandée (PGA professional)

ZIE> http://www.fysioteam-hilversum.nl/praktijk/richard-beelen

17 september 2016
Golffysiotherapeutische begeleiding en interventie
Eric-Jan Pennock  (GPA therapeut)

ZIE: http://doornbosfysio.nl/golf/het-team/eric-jan-pennock

 

20 mei 2017

Golf Fit cursusprogramma voor clubgolfers
Rita van Campen (PGA golfpro A) en Rob Hogenkamp (GPA therapeut)

ZIE: https://ritavancampen.nl/golf-fit